Slide "BAS Бухгалтерія" Ліцензійні програмні продукти
для досягнення ваших бізнес-цілей
Замовити консультацію

BAS
BAS
BAS

Польсько-український продукт для автоматизації бухгалтерського та управлінського обліку.

Ідентичний москальській “1С”, але не фінансує окупанта. 10% з продажу передаємо на ЗСУ. Чек-підтвердження кидаємо.

ФУНКЦІОНАЛ КОНФІГУРАЦІЇ BAS БУХГАЛТЕРІЯ

ФУНКЦІОНАЛ КОНФІГУРАЦІЇ BAS БУХГАЛТЕРІЯ​​

01

BAS Бухгалтерія

Рішення для автоматизації ведення бухгалтерського та податкового обліку включно з підготовкою регламентованої звітності будь-якого комерційного підприємства.

ОБЛІК КІЛЬКАХ ОРГАНІЗАЦІЙ З РІЗНИМИ СИСТЕМАМИ ОПОДАТКУВАННЯ В ОДНІЙ БАЗІ

 • Ведення бухгалтерського та податкового обліку кількох організацій в одній інформаційній базі.
 • Ведення обліку для організацій, що використовують різні системи оподаткування (Податок на прибуток та ПДВ, Єдиний податок).


ОБЛІК ЗАПАСІВ

 • Підтримка складського та партійного обліку.
 • Врахування додаткових витрат, що включаються у вартість запасів.


ОБЛІК ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ.

 • Документи складського обліку, включаючи комплектацію, розукомплектацію.


ОБЛІК ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Налаштування функціональності використання роздрібної та комісійної торгівлі.
 • Облік у роздробі з використанням автоматизованої та неавтоматизованої торгової точки.
 • Можливість обліку за цінами закупівлі чи цінами продажу.
 • Облік зворотної тари під час торгівлі.


ОБЛІК ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ

 • Облік безготівкових коштів.
 • Облік коштів у валюті.
 • Можливість планування надходження чи витрачання грошових засобів.
 • Робота з обробкою обміну із банком.
 • Облік готівки.


ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ

 • Можливість налаштування рахунків обліку розрахунків з контрагентами для груп контрагентів, окремих контрагентів чи договорів.
 • Можливість налаштування журналу документів з ієрархічним переглядом контрагентів.
 • Виділення кольором документів із різними варіантами відбору.
 • Звітність із взаєморозрахунків.
  ОБЛІК ОС, МНМА, НМА І МШП
 • Документообіг для всіх господарських операцій з обліку ОЗ МНМА, МШП та МНА з типовими друкарськими формами.
 • Повна інформація про ОЗ у картці ОЗ.
 • Пооб’єктний чи кількісний облік МНМА.
 • Облік малоцінних активів під час передачі в експлуатацію та переміщення між підрозділами та відповідальними особами.
 • Автоматизація списання малоцінки з експлуатації із різними варіантами відбору.
 • Повний облік НМА.

 

ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА

 • Облік виробництва та напівфабрикатів.
 • Врахування виробництва внутрішніх послуг.
 • Врахування реалізації послуг з використанням або без використання планових цін.
 • Використання різних варіантів розподілу прямих та загальновиробничих витрат.
 • Автоматизація розрахунку собівартості виробництва продукції та послуг за допомогою документа
 • “Закриття місяця”.


ОБЛІК ПДВ

 • Налаштування варіантів обліку ПДВ у Договорі контрагента.
 • Спеціалізовані типові звіти для перевірки коректності обліку ПДВ.
 • Автоматичне створення ПН за допомогою обробки «Формування податкових накладних» за період.
 • Вивантаження ПН та РК для передачі в контролюючі організації.
 • Формування звітності з ПДВ.

 

ОБЛІК ЗАРПЛАТИ

 • Опціональність ведення кадрового обліку та розрахунку зарплати у цій програмі або у зовнішній програмі.
 • При використанні зовнішньої програми у BAS
 • Бухгалтерії можна вести облік за розрахунками з персоналом на субрахунках рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці” по кожному працівнику окремо або загалом по персоналу.
 • Можливе використання спрощеного режиму обліку нарахувань.
 • Можливість використання спрощеного кадрового обліку без створення документів. Перехід до повного обліку можна здійснити у будь-який момент без необхідності конвертації даних.
 • Формування проводок із нарахування заробітної плати можливе у двох режимах – безпосередньо у документі нарахування (при його проведенні), або окремим документом “Відображення зарплати у бухгалтерському обліку” наприкінці періоду.


ЗАКРИТТЯ ПЕРІОДІВ, ЗВІТНІСТЬ

 • Автоматизовано регламентні операції, що виконуються після закінчення місяця, у тому числі нарахування амортизації, переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, розрахунок собівартості, визначення фінансових результатів та інші.
 • Повний набір стандартних бухгалтерських звітів (оборотно-сальдові відомості, шахова відомість, головна книга та ін.)
 • Зручні налаштування та збереження варіантів налаштування звітів.
 • Автоматизовано формування та складання регламентованої звітності.

Вартість програмного забезпечення BAS у всіх членів спілки САБ стандартизована. Але впровадження буде коливатися від кількості користувачів та ваших побажань щодо доопрацювання програми. Тому щоб мати чітку оцінку — залишайте заявку.

02

BAS Бухгалтерія КОРП

Рішення являється професійним інструментом бухгалтера з розширеними можливостями обліку та додатковою функціональністю в частині розрахунку заробітної плати.

 

ВІДОБРАЖЕННЯ У РЕГІСТРАХ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА:

 • Виписка первинних документів у всіх розділах обліку;
 • Перевірка та документи, запроваджені оперативними службами підприємства; розподіл прав на роботу з документами між бухгалтерською та оперативними службами;
 • Визначення бухгалтерських рахунків обліку активів та зобов’язань підприємства;
 • Формування бухгалтерських проводок (відображення в обліку) документів.

 

 

ОБЛІК ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • Виставлення рахунків на оплату, оформлення накладних та актів на продаж товарів та послуг в оптовій торгівлі;
 • Реєстрація рахунків постачальників, документів надходження товарів та послуг від постачальників;
 • Передача та прийом товарів на комісію;
 • Відображення роздрібного продажу;
 • Повернення товарів від покупців та постачальникам.

 

 

ОБЛІК ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 • Виробництво готової продукції та напівфабрикатів, надання послуг виробничого характеру;
 • Реєстрація прямих та непрямих виробничих витрат, їх включення у виробничу собівартість.

 

ОБЛІК КОШТІВ ТА РОЗРАХУНКІВ:

 • Виписка платіжних доручень та касових ордерів;
 • Облік руху готівкових та безготівкових коштів;
 • Облік еквайрингових операцій;
 • Облік розрахунків із клієнтами та постачальниками, виділення сум авансів;
 • Облік операцій на іноземній валюті.

 

 

ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ: 

 • Кількісний облік та визначення собівартості запасів;
 • Облік необоротних активів.

 

 

КАДРОВИЙ ОБЛІК ТА НАРАХУВАННЯ ЗАРПЛАТИ:

 • Нарахування зарплати працівникам підприємства з окладу, іншим нарахуванням та утриманням з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • Облік робочого часу;
 • Ведення взаєморозрахунків із працівниками до виплати зарплати та перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • Депонування;
 • Розрахунок регламентованих законодавством податків та внесків, оподатковуваною базою яких є вести працівників організацій.

 

ЗАКРИТТЯ ПЕРІОДУ:

 • Виконання завершальних операцій періоду: розподіл витрат та розрахунок собівартості, розрахунок курсових різниць, визначення фінансових результатів та ін.
 • Аналіз операцій періоду за допомогою стандартних бухгалтерських та аналітичних звітів.

 

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК:

 • Визначення сум 1-ї події, нарахування податкових зобов’язань та податкового кредиту;
 • Виписка податкових накладних та додатків до них, реєстрація вхідних податкових документів;
 • нарахування податкової амортизації необоротних активів;
 • Облік доходів та витрат платника Єдиного податку.

 

РЕГЛАМЕНТОВАНА ЗВІТНІСТЬ:

 • формування фінансової, податкової, статистичної та інших форм регламентованої звітності за даними обліку;
 • Інтеграція із сервісом здачі електронної звітності «FREDO Звіт».

Вартість програмного забезпечення BAS у всіх членів спілки САБ стандартизована. Але впровадження буде коливатися від кількості користувачів та ваших побажань щодо доопрацювання програми. Тому щоб мати чітку оцінку — залишайте заявку.

Чому саме ERP-система BAS Бухгалтерія?

Чому саме ERP-система BAS Бухгалтерія Проф?

Всі необхідні інструменти в одному програмному продукті:

Польський правовласник

Майнові права інтелектуальної власності на програми BAS належать NetHelp (Польща).

Українські розробники

По-перше, це легкість знайти та змінити підрядника, який доробляє Ваш продукт. По-друге, це врахування всіх нюансів та змін законодавства у програмі.

Зниження витрат на навчання

Більшість бухгалтерів вміють користуватися інтерфейсом BAS, тому видатки на навчання будуть мінімальними.

1
2
3
robot bas

Функціонал для будь-якого бізнесу

Більше 20 конфігурацій під різні потреби бізнесу. Бухгалтерський, управлінський та податковий облік. Широкі можливості для налаштувань та доопрацювань типового функціоналу.

Автоматизація завдань та бізнес-процесів

Можливість автоматизувати біьшість рутинних процесів, які крадуть час, гроші, нерви та інші ресурси.

Широкі можливості інтеграції

Є можливість інтегрувати з сайтами, CRM-системами, РРО, торговим обладнанням, сервысами доставки, тощо.

sabb2
sabb1
sabb3
sabb4
sabb5

Ми — сертифікований партнер Спілки Автоматизаторів Бізнесу

Ми — сертифікований партнер Спілки Автоматизаторів Бізнесу

Ми є членами Спілки Автоматизаторів бізнесу, а, отже, працюємо офіційно, прозоро, захищаємо відповідні сертифікати та маємо право на продаж ліцензованого програмного забезпечення BAS.

Головна мета Спілки – сприяння створенню нових інформаційних систем для автоматизації підприємств, забезпечення якісного супроводу та впровадження таких систем, розширення мережі професійних компаній з автоматизації бізнесу, навчальна та просвітницька робота.

Членство у САБ підтверджує наш рівень кваліфікації та знань.

Справжні переваги без води

Як ми працюємо?

Чесно та прозоро

Довгострокові відносини будуються на чесності. Ви можете відслідковувати на нашому порталі Бітрікс24 роботу по кожному завданню. Ви будете бачити, хто, коли і як довго працював над кожним завданням,. За результатами кожного місяця надаємо звіт. Закріплюємо відповідального менеджера за кожним проєктом.

Будучи завжди на зв`язку

Обирайте будь-який зручний для себе спосіб зв`язку — чат на сайті, месенджери, телефон чи пошта. Для нас не існує лікарняних чи відпусток — ваші завдання завжди в роботі. При виникненні екстренних ситуацій — на зв`язку завжди лишається техпідтримка, яка швидко реагує на звернення.

По договору

Ми працюємо тільки по договору і тільки з ліцензійним програмним забезпеченням. Підписуємо договір з матеріальною відповідальністю за дотримання комерційної таємниці. По договору несемо фінансову відповідальність за правильність попередньої оцінки робіт.

Професійною командою

Кожен спеціаліст у нашій команді мусить регулярно підтверджувати свій рівень знань, у тому числі офіційними сертифікатами BAS. Ми створили таку систему, при якій програмісти мають мотивацію постійно розвиватися, вчитися та рости, що безпосередньо впливає на якість робіт.

Цікавить особиста презентація програми BAS?

Проаналізуємо, чи підходить конфігурація під ваші потреби, оцінимо вартість впровадження та  проведемо презентацію.


Надамо демо-доступ до конфігурації BAS Бухгалтерія, щоб ви могли оцінити функціонал та зручність.
  Щиро вдячні за довіру

  Клієнти Lead Line IT

  4000

  Професіоналів

  50000

  клієнтів

  900

  років досвіду

  400

  країни

  Початок робіт

  Схема роботи

  Впроваджуємо програмні продукти, які змінюють бізнес на краще

  Команда

  Айтішники не люблять фотографуватися. Наш відділ маркетингу змусив прийти у студію хоча би керівників.

  Хочете отримати консультацію по BAS Бухгалтерія?
   ел3 rgb гаус
   photo mountain
   Ваш успіх — це наш успіх

   Давайте підкорювати вершини разом!

   Ми любимо підкорювати гори — і справжні, і метафоричні. Знаємо, що наша команда може рости тільки тоді, коли ми будемо допомагати рости нашим клієнтам. Підкоримо ринок разом?